einverstanden Wir verwenden Cookies, um unsere Webseite für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten. Wenn Sie fortfahren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.

Hamor / Hornja Łužica

Gmejna Hamor/ Hornja Łužica ze swojimi 18 wjesnymi dźělemi Hamor, Bjerwałd, .... leži z cyłkownje 4 381 wobydlerjemi (staw 30.11.2020) w sewjerozapadźe Zhorjelskeho wokrjesa w Swobodnym staće Sakska.

Dwurěčny gmejnski teritorij wosrjedź łužiskeje hole je wobdaty wot wuhlowych jamow  Wochozy na sewjeru, Rychwałda na wuchodźe, Bjerwałdskeho jězora na juhu a biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty na zapadźe. Tute přećiwki, na jednej stronje wuhlowe hórnistwo a dobywanje energije w Hamorskej milinarni, na tamnej stronje jónkrótna krajina z chójnowymi lěsami, wulka hola z łučinami a hatami, su wosebitosć regiona. Zo so to hodźi – industrija a přiroda w přezjednosći – pokazuje znowa zasydlenje wjelkow. Wone su we Łužicy, mjez druhim tež na teritoriju Hamorskeje gmejny nowy žiwjenski rum namakali.

Mjeno Hamor so w lěće 1366 prěni raz w zwisku z hamornikom naspomni. Hamor bě wotležana holanska wjeska, w kotrejž so hač do 1884 bryła na železo wuškrěwaše. Hakle z natwarom milinarnje 1965 na płoninje, pod kotrejž njeležeše wuhlo, wosrjedź wulkich składow brunicy a k tomu so hodźacych dźěłaćerskich bydlenjow rozrosće Hamor k industrijnej gmejnje. Hamorska gmejna bu daloko přez mjezy kraja znata.

Dźensa skići Hamor wjac hač jenož mjeno za energijowe stejnišćo. Hamor steji za młodu, dynamisce so wuwiwacu gmejnu w fokusu zjawnosće. Žłobiki a pěstowarnje, zakładna šula a Swobodna wyša šula podšmórnu prócowanja gmejny, trendej wotpućowanja młodych ludźi znapřećiwić. Gmejna je tež dźěłodawar za mnohich młodych Hamorčanow. Bydlenske a žiwjenske wuměny so stajnje polěpšeja. Tuchwilnje bydla 1006 wobydlerjow w Hamorje (staw 30.11.2020).

Kóžda jednotliwa wjes Hamorskeje gmejny ma swójski flair z wulkimi a małymi wosebitosćemi, bohatej kulturu a zajimawosćemi. Wobhladanja hódne su mjez druhim bjez někajkeho hozdźika twarjena kładźita kapałka w Sprjejcach z lěta 1780, z jeje z drjewa rězbarjenej křinju z pjeć postawami abo hród w Delnim Wujězdźe z barokowej zahrodu. Wón je jedyn z mnohich twarjenjow wjeski, kotryž so 1342 prěni raz pisomnje naspomni, kotrež steja pod pomnikoškitom. Naspomnić maja so tež cyrkwinske twary w Rychwałdźe, Wochozach, Klětnom a Delnim Wujězdźe.

Ze swojej jónkrótnej krajinu, wšelakorymi poskitkami na sporće, kulturje a wočerstwjenju kaž tež wulkej ličbu wobhladanja hódnych zajimawostkow je Hamorska gmejna za kóždeho hosća a turista cil, kotryž so wudani.